Giỏ hàng

Chính sách giao hàng

Khu vực

Phí giao hàng

Thời gian giao hàng

Cần Thơ

15.000

Từ 01 - 03 ngày

Hồ Chí Minh

15.000

Từ 03 - 05 ngày

Hà Nội

20.000

Từ 04 - 07 ngày

Các tỉnh phía Nam

15.000

Từ 01 - 03 ngày

Các tỉnh còn lại

20.000

Từ 04 - 07 ngày

 

Giao hàng không thành công:

Đơn hàng sau 3 lần không được giao thành công sẽ được tự động hoàn trả về kho của Magnet VietNam và không thể khôi phục lại. Đối với đơn hàng đã thanh toán, Magnet VietNam sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng 7 đến 45 ngày làm việc (không kể các ngày lễ, Thứ 7 và Chủ Nhật) sau khi xác nhận đơn hàng đã được hoàn về hợp lệ.

Không thể giao hàng:

Đơn hàng đã được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển nhưng không thể giao do trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, ...) tại khu vực giao hàng, đơn sẽ được tự động hoàn trả về kho của Magnet VietNam và không thể khôi phục lại. Đối với đơn hàng đã thanh toán, Magnet VietNam sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng 7 đến 45 ngày làm việc (không kể các ngày lễ, Thứ 7 và Chủ Nhật) sau khi xác nhận đơn hàng đã được hoàn về hợp lệ.

Facebook Top