Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ MAGNET tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà người dùng đã tin tưởng cung cấp và chúng tôi có trách nhiệm quản lý, thực hiện các biện pháp để bảo vệ trong quá trình sử dụng, tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trong phạm vi cho phép và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng một cách thích hợp. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập

1. Phạm vi thu thập thông tin:

 • Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, thông tin về thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác;

 • Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, lịch sử truy cập, nội dung các mục bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi, và các thông tin về vị trí của bạn, các địa điểm giao hàng thông qua chức năng tự định vị hoặc thông qua việc nhập dữ liệu thủ công;

 • Dữ liệu về lịch sử cuộc gọi, nội dung hội thoại giữa bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.

 • Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng các tiện ích được tích hợp trong Nền tảng của chúng tôi như các mục yêu thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thói quen mua sắm, các sản phẩm mà bạn yêu thích, được đánh giá cao, hoặc nhận được phản hồi tốt từ bạn.

 • Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân và phạm vi sử dụng các thông tin này

 • Để phục vụ quản lý, điều hành, xem xét và/hoặc xử lý đơn đặt hàng/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc với các bên thứ ba thông qua các đơn vị dịch vụ trung gian.

 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này để hỗ trợ kịp thời theo các yêu cầu từ bạn.

 • Để phục vụ mục đích xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng.

 • Để lập số liệu thống kê, nghiên cứu nhằm duy trì sổ sách nội bộ hoặc nhằm mục đích phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu mà việc tiết lộ thông tin là cần thiết, đúng với pháp luật.

 • Chúng tôi sẽ có thể thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể mà mục đích đó có thể không được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, Magnet VietNam sẽ thông báo cho bạn về mục đích đó tại thời điểm chúng tôi xin sự cho phép của bạn, trừ khi được phép theo các quy định của pháp luật.

3. Thời điểm thu thập thông tin

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

 • Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi;

 • Khi bạn sử dụng chức năng chat trên Nền tảng;

 • Khi bạn đăng ký, tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;

 • Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên Nền tảng;

 • Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng;

 • Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

4. Thời gian lưu trữ và cam kết bảo mật:

 • Việc lưu trữ các thông tin mà chúng tôi thu thấp được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng;

 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống quản lý của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ bằng các mạng bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi một số nhân viên được quyền truy cập đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối bởi các sự cố phát sinh, trường hợp có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp để khắc phục và hạn chế rủi ro nhất.

5. Những người và tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi sẽ hoặc có thể sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay nước ngoài) dữ liệu cá nhân của bạn cho:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị hoặc các dịch vụ tương tự khác để đáp ứng cho Mục đích được đề cập ở trên

 • Công ty con, công ty có liên kết và công ty liên quan của chúng tôi

 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, việc bảo mật thông tin của bạn

 • Cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền khi được yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

 • Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn

6. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm:

 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi

 • Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến bạn

 • Các đối tác trong hoạt động marketing

 • Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam

 • Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ

 • Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi

 • Và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ vì một trong Mục đích thu thập thông tin cá nhân và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích được đề cập trong Chính sách này.

 • Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.

(*) Chúng tôi cam kết thực hiện duy trì dữ liệu cá nhân đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết và trong phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

7. Quyền của khách hàng đối với thông tin Cá Nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

 • Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

 • Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.

 • Bạn có quyền từ chối việc yêu cầu cài đặt các cookies, hoặc các tiện ích khác trên Nền tảng mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền tảng.

 • Bạn có thể gửi yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được email của bạn.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ MAGNET

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1801730881

Cấp ngày ngày 20 tháng 09 năm 2022

Địa chỉ trụ sở: 70 Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, VIệt Nam

Điện thoại: 0939.797977

9. Thay đổi Chính sách bảo mật:

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi, và Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi

Facebook Top